Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuję Pana/Panią ,że:

 

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  • F.H.U. CAAD Adrian Andrzejewski, ul. Składkowskiego 12A/43, 41-250 Czeladź, dalej: administrator.

  • kontakt z administratorem  jest możliwy za pomocą: (e-mail: biuro@kafotografia.pl, tel. 509 312 112, adres pocztowy: ul. Składkowskiego 12A/43, 41-250 Czeladź

 

lub osobiście w siedzibie administratora.

 

Pana/Pani dane osobowe  zostały pozyskane w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi dokumentacji fotograficznej – aktualną podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit.c i lit.f rozporządzenia RODO.

 

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

W zakresie przetwarzania danych, które następuje na podstawie Pana/Pani zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.